Circle Officer

Sl.No. Name of Block Name of Officer Mobile / Telephone
01 Ara Sri Sanjay Kumar Ambastha 8544412480
02 Barhara Smt Alok Divya 8544412481
03 Koilwar Sri Sanjeev Kumar 8544412483
04 Sandesh Sri Bacha Prasad Chaudhari 8544412485
05 Piro Sri Ranjit Kumar 8544412491
06 Charpokhari Sri Ajay Kumar 8544412490
07 Bihiya Sri Basuki Nath Srivastava 8544412487
08 Shahpur Sri Purnendu Kumar Verma 8544412489
09 Udwantnagar Smt Punam Sinha 8544412486
10 Garhani Sri Santosh Kumar Chaudhary 8544412482
11 Jagdishpur Sri Jairam Prasad Singh 8544412488
12 Agiaon Sri Amrendra Kumar Singh 8544412479
13 Sahar Sri Ashok Kumar 8544412484
14 Tarari Sri Ajay Mani 8544412492