Close

Public Utilities

Colleges/Universities

Electricity

Hospitals

Ara Sadar Hospital, Ara

Dr. L.P JHA (CIVIL SURGEON,Bhojpur), SADAR HOSPITAL,Ara Bhojpur - BIHAR

Email : dhsbhojpur[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003146
Pincode: 802301

Garhani

Dr. Rita Sharma Garhani Bhojpur - BIHAR

Email : garhaniphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9199456614
Pincode: 802301

Public Health Care, Agiaon

Dr. Rita Sharma Agiaon Bhojpur - BIHAR

Email : agiawonphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9199456614
Pincode: 802301

Public Health Care, Ara

Dr. Satya Prakash Ara Bhojpur - BIHAR

Email : phcsadarblockara[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003151
Pincode: 802301

Public Health Care, Barhara

Dr. Arvind Kumar Barhara Bhojpur - BIHAR

Phone : 7320853387

Public Health Care, Bihiya

Dr. Nand Kishore Prasad Bihiya Bhojpur - BIHAR

Email : bihiyaphc1[at]gmail[dot]com
Phone : 94700003159
Pincode: 802301

Municipalities

NGOs

Disha ek Prayash

Madhawpuram Dhobi Ghat,Anaith Ara,Bhojpur BIHAR - 802301

Email : dishaara1000[at]gmail[dot]com
Phone : 9431089984

Sahayog

North colony,M.P Bagh Ara,bhojpur BIHAR - 802301

Email : sahayogbihar1[at]gmail[dot]com
Phone : 9430849140

Post Offices

Agiaon Bazar SO

Agiaon Bazar,Ara Bhojpur - 802202 BIHAR

Phone : 9006964256
Website Link : https://pincode.net.in

Agiaon SO

Agiaon,Ara Bhojpur - 802201 BIHAR

Phone : 8757994257
Website Link : https://pincode.net.in

Akhagaon SO

Akhagaon,Ara Bhojpur - 802352 BIHAR

Phone : 9608244422
Website Link : https://pincode.net.in

Anaith SO

Anaith,Ara Bhojpur - 802302 BIHAR

Phone : 9934233448
Website Link : https://pincode.net.in

ARA – Head Postoffice Nawada

Head Post Office Nawada,Ara Bhojpur - 802301 BIHAR

Phone : 06182233329
Website Link : https://pincode.net.in
Pincode: 802301

Ara Chowk SO NDTSO

Ara chowk,Ara Bhojpur - 802301 BIHAR

Phone : 7250434004
Website Link : https://pincode.net.in