Close

Hospitals

Public Health Care, Tarari

DR.ABHAY KANT CHOUDHARY Tarari Bhojpur - BIHAR

Email : tarariphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003144
Pincode: 802301

Public Health Care, Udwantnagar

DR.PRADUMAN PRASAD SINGH Udwantnagar Bhojpur - BIHAR

Email : udwantnagarphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003147
Pincode: 802301

RH, Jagdishpur

DR. VINOD PRATAP SINGH Jagdishpur Bhojpur - BIHAR

Email : jagdispurphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003148
Pincode: 802301

RH, Sandesh

DR.AKHTAR HUSAIN ANSARI Sandesh Bhojpur - BIHAR

Email : sandeshphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003154
Pincode: 802301

RH, Shahpur

Dr. K.P Mahto Shahpur Bhojpur - BIHAR

Email : shahpurphc[at]gmail[dot]com
Phone : 9470003145
Pincode: 802301

SDH Jagdishpur

Dr. Deepak Kumar Sharma Jagdishpur Bhojpur - BIHAR

Phone : 8987227266
Pincode: 802301